Vedtekter

Vedtekter for Mosjøen Kunstforening

Formål/virksomhet

 1. Mosjøen kunstforening har som mål å fremme interessen for kunst av anerkjente kunstnere med medlemskap i ulike kunstorganisasjoner. Dvs: NNBK, NK m.fl.
 2. Å arbeide nært opp til Norske kunstforeningers statutter.

Medlemskap
Mosjøen kunstforening er åpen for alle interesserte som arbeider for foreningens formål.

Årsmøtet
Årsmøtet er øverste organ i foreningen.
Innen utgangen av mars måned skal årsmøtet være avholdt.
Saker som skal opp til årsmøtet skal være styret i hende en uke før årsmøtet holdes.
Årsmøteinnkalling blir sendt ut til alle betalende medlemmer innen to (2) uker før årsmøtet.
Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt årskontingent.
Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte.
Bestemme størrelsen på årskontingenten.
Forslag til vedtektsendring må være innkommet til styret senest innen utgangen av januar mnd. Vedtektsendring godtas med 2/3 flertall av de frammøtte.
Dagsorden til årsmøte:

 1. Åpning ved styrets leder
 2. Valg av møtedirigent
 3. Valg av referent
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Dagsorden
 6. Årsberetning
 7. Årsregnskap
 8. Endringer i årskontingent
 9. Innkomne forslag
 10. Valg
 • Valg av styrets medlemmer etter innstilling fra valgkomite
 • Valg av revisor for ett år
 • Valg av valgkomite for ett år bestående av 2-3 medlemmer

Styret
Foreningen ledes av et styre som består av minst 3 medlemmer – i tillegg velges en varamann.
Styret skal minimum bestå av leder, sekretær og kasserer.
Leder velges for et år ad gangen.
Sekretær, kasserer, styremedlem og nestformann velges for 2 år.
Varamedlem for 1 år.
Styret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Hele styret er ansvarlig for foreningens drift ovenfor årsmøte.
Styret har myndighet til å nedsette komiteer / arbeidsgrupper i den utstrekning styret finner det naturlig, og påser at disse utfører de oppgaver som pålegges dem.
Styret skal hvert år, i overenstemmelse med foreningens formål, vurdere innkjøp av eller sette av beløp til innkjøp av profesjonell kunst. Likeså eventuelt salg fra det faste galleri.

Oppløsning
I tilfelle oppløsning av foreningen skal innkalling kunngjøres med å innkalle medlemmene og følge samme prosedyre som ved vedtektsendring. Minst 2/3 av medlemmene må være for oppløsning. Er frammøte lite kan oppløsning skje ved nytt årsmøte og avgjøres med simpelt flertall blant de frammøtte.

Med foreningens aktiva kan årsmøte bestemme hva som skal skje med løsøre. Hvis det oppstår tvist (uenighet) kan årsmøte gi styret myndighet til å bestemme.

Det faste galleri som foreningen gjennom år har ervervet seg – bør holdes samlet. Styret kan få hjemmel til å vurdere salg hvis årsmøtet er enig.

Revidert på årsmøtet 2016

Petter Jørgensen    Nina Wika     Bente Martinsen Grete Wika Greta Johnsen

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s